درخواست همکاری با بازرگانی مهرگان

برای ریشه کن کردن عادت مصرف کالای خارجی در کشور، نمی توان همه چیز را به حال خود رها کرد و اجازه داد فساد فراگیر شود، آن وقت با استفاده از زور و مجازات به برخورد با آن پرداخت.
 

بازرگانی مهرگان در جهت حمایت از تولید ملی و گسترش بازار فروش تولیدات داخلی با نگاه صادرات به کشور‌های منطقه آمادگی همکاری با تولید کنندگان عزیز کشور را دارد.

برخی از همکاران ما

bazargani mehregan famila
bazargani mehregan sehat
bazargani mehregan hamkhan
bazargani mehregan madlin

فرم همکاری با ما

سوالی دارید? پشتیبانی مهرگان