روغن به دسته‌ای از مایعات گفته میشود که با آب مخلوط نمی‌شوند و دلیل آن چگالی آن‌ها است که کمتر از آب است و روی آب شناور باقی می‌مانند. معمولا روغن به چربی تعبیر می‌شود که در دمای اتاق معمولاً به حالت مایع می‌باشد بجز روغن نباتی و روغن حیوانی. روغن‌ها هم همانند چربی‌ها متشکل از تری گلیسرید، مونوگلیسرید و مقدار کمی هم دی گلیسرید می‌باشند. از آنجا که در روغن‌حاوی مقدار زیادی چربی اشباع نشده‌ وجود دارد، در دمای اتاق به حالت مایع در می‌آید. روغن‌ها انواع مختلفی دارند. می‌توانند صنعتی یا تنها برای مصارف خوراکی و پخت‌ و پز و آشپزی مورد استفاده قرار بگیرند. در این بخش به توضیح در مورد روغن‌های خوراکی که معمولاً برای پختن غذاها مورد استفاده قرار می‌گیرند، آشنا میشویم.

روغن‌های خوراکی

روغن‌‌های خوراکی را معمولاً از چربی‌های نباتی(صنعتی) یا حیوانی(طبیعی) به دست می‌آیند. چربی‌ های نباتی در دمای اتاق مایع میشوند. این نوع روغن‌ها را اغلب از گیاهان مختلف، مغز میوه های متخلف دانه گیاه و… تهیه می‌شوند. البته اغلب چربی‌های حیوانی در دمای اتاق به حالت جامد دیده میشوند.

بنابر این نمیشود گفت که آن‌ها را جزو روغن‌به حساب می‌آیند. ولی بعضی از جانوران مانند ماهی، وال و برخی از حیواناتی که در آب و هوای سرد زندگی می‌کنند، چربی بدنشان به حالت مایع می‌باشد.

معمولاً از روغن برای سرخ کردن و پختن انواع غذا استفاده می‌شود. گاهی به منظور نگهداری از مواد غذایی هم به آن‌ها روغن اضافه میکنند.

مشاهده همه 7 نتیجه

سوالی دارید? پشتیبانی مهرگان